Paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas apima:

 

► Pirminių dokumentų apskaita;

 

► Atsargų apskaita;

 

► Kasos dokumentų pildymas ir registravimas;

 

► Darbo užmokesčio apskaita;

 

► Darbo sutarčių paruošimas ir kita dokumentacija;

 

► Kuro apskaita;


► Avansinės apyskaitos ir komandiruočių apskaita;

 

► Ilgalaikio turto apskaita;

 

► Banko operacijų registravimas;


► Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais;


► Statistinių ataskaitų ruošimas ir pateikimas statistikos departamentui;


► Finansinės atskaitomybės sudarymas;


► Deklaracijų ir ataskaitų pildymas bei teikimas valstybinėms institucijoms (VSDFV, VMI);


► Įvairūs organizaciniai įsakymai, kt. dokumentacija;


► Apleistos buhalterijos tvarkymas.

 

 

Buhalterines paslaugas teikiame Skuode, Plungėje, Mažeikiuose, Palangoje ir Klaipėdoje. Taip pat ir kituose Vakarų Lietuvos miesteliuose.

 

• Pirminių dokumentų, surinkimą galime atlikti ir mes.